getuigschrift vakbewaamheid voor nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg
DRIE PIJLERS : onafhankelijk, gespecialiseerd en persoonlijk.

ADRES

TEL

 

E-MAIL

BTW NR

OVERIGE SITES
VOLG  EN BLIJF OP DE HOOGTE !

 

Baliestraat 68 - 8000 Brugge

050 33 19 01

 

adv.mieke.listhaeghe@skynet.be

0891.092.082

     

mieke listhaeghe
 
Sedert ruim 19 jaar behandel ik alle zaken persoonlijk, van het begin tot het eind. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van de juridische dienstverlening maximaal te garanderen.

Depuis plus de 19 ans, je traite toutes les affaires personnellement, du début à la fin. Ceci est nécessaire afin de maximiser la qualité des services juridiques.

Since more than 19 years I treat all cases personnally, from the beginning to the end. This is necessary to maximise the quality of the legal services.
 
***
Eenmanszaak : Advocaat Mieke Listhaeghe
 
Ingeschreven bij de Orde van Advocaten te 8000 Brugge, Langestraat 120. 
 
Verzekering Beroepsaansprakelijkheid bij de Orde van Advocaten te Brugge, zijnde AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits : waarborg €1.250.000per schadegeval. 
Aanvullende Verzekering Beroepsaansprakelijkheid bij de Orde van Vlaamse Balies, zijnde AG Insurance (45091) NV via Vanbreda Risk & Benefits: waarborg van €1.250.000 tot €2.500.000 per schadegeval.
 
Algemene voorwaarden op aanvraag : adv.mieke.listhaeghe@skynet.be in Nederlands/Frans/Engels
 
Belgisch Recht van toepassing en bevoegde rechtbank te Brugge: Rechtbank Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
 
Klacht /Info : Mieke Listhaeghe, tel.050.33.19.01 of  adv.mieke.listhaeghe@skynet.be