getuigschrift vakbewaamheid voor nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg
 
 
Gevestigd Brugs kantoor sinds 1999
 
 

 

 

OVERIGE SITES
VOLG  EN BLIJF OP DE HOOGTE !

 

Adres: Baliestraat 68 - 8000 Brugge

Tel : 050 33 19 01

 

adv.mieke.listhaeghe@skynet.be

BTW nr.0891.092.082

     

mieke listhaeghe
 
Sedert ruim 24 jaar behandel ik alle zaken persoonlijk, van het begin tot het eind. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van de juridische dienstverlening maximaal te garanderen.

Depuis plus de 24 ans, je traite toutes les affaires personnellement, du début à la fin. Ceci est nécessaire afin de maximiser la qualité des services juridiques.

Since more than 24 years I treat all cases personnally, from the beginning to the end. This is necessary to maximise the quality of the legal services.
 
***
1. Wettelijke info (dienstenwet) : Eenmanszaak : Advocaat Mieke Listhaeghe, met kantoor te 8000 Brugge, Baliestraat 68, KBO nr. 0891.092.082
 
Ingeschreven bij de Orde van Advocaten te 8000 Brugge, Langestraat 120. 
 
Verzekering Beroepsaansprakelijkheid bij de Orde van Advocaten te Brugge, zijnde AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits : waarborg €1.250.000per schadegeval. 
 
 
Algemene voorwaarden op aanvraag : adv.mieke.listhaeghe@skynet.be in Nederlands/Frans/Engels
 
Belgisch Recht van toepassing en bevoegde rechtbank te Brugge: Rechtbank Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
 
Klacht /Info : Mieke Listhaeghe, tel.050.33.19.01 of  adv.mieke.listhaeghe@skynet.be
 
2. Privacy- verklaring (Verordening van 27 april 2016)  van advocaat Mieke listhaeghe met kantoor te 8000 Brugge, Baliestraat 68, KBO nr.0891.092.082.
 
De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is advocaat mieke Listhaeghe. 
 
Als advocaat verwerk ik persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de zaak.
 
Slechts een beperkt aantal personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens.  Alle medewerkers zijn contractueel gehouden door een vertrouwelijkheidsovereenkomst.
 
De gegevens worden zo lang bijgehouden als noodzakelijk voor de zaak en/of deontologische verplichtingen.
 
U heeft de volgende rechten bij de verwerking : recht op inzage en toegang; recht op rectificatie van onvolledige of onjuiste gegevens; recht op wissing; recht op meeneembaarheid aan derden; recht op beperking van verwerking van gegevens en het recht op bezwaar. Als je een van de rechten wenst uit te oefenen of meer informatie wenst omtrent het privacybeleid : adv.mieke.listhaeghe@skynet.be; 050 33 19 01.
 
U kan ten slotte steeds klacht indienen bij de toeziende overheid :
Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
tel : 02 274 48 00
commission@privacycommission.be